Jak wybrać szkołę nauki jazdy
Poradnik

Jak wybrać szkołę nauki jazdy, która przygotuje nie tylko do egzaminu?

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby móc jeździć samochodem trzeba posiadać dokument potwierdzający umiejętności. Aby uzyskać prawo jazdy w Polsce, trzeba ukończyć odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne, a następnie zdać egzamin państwowy. Jakie kategorie prawo jazdy wyróżniamy? I jak wybrać najlepszą szkołę nauki jazdy?

Kategorie prawo jazdy w Polsce

Pierwsze prawo jazdy zdobyć można, mając ukończonych 14 lat, ale warunkiem jest uzyskanie zgody rodziców. W praktyce wyróżnia się kilka kategorii prawo jazdy, które pozwalają na kierowanie różnym typem pojazdów. Obecnie wyróżnia się:

  • prawo jazdy kategorii A – w tym A1, A2 oraz A, to grupa uprawnień pozwalających na kierowanie pojazdami motocyklowymi, poszczególne warianty prawo jazdy pozwalają kierować motocyklami o określonej w przepisach mocy;

  • prawo jazdy kategorii B – to najczęściej wybierane szkolenie, pozwalające prowadzić samochód, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 t (z wyłączeniem autobusu i motocykla), zespołem pojazdów złożonym z samochodu i przyczepy lekkie, jeśli masa nie przekracza 4250 kg, szczególnym wariantem jest prawo jazdy kategorii B1, na które zapisać się mogą osoby, które ukończyły 16 lat (za zgodą rodziców), jednak masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 400 kg;

  • kategoria C – to szkolenie dla osób, które chcą kierować pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;

  • kategoria D – kategoria prawo jazdy pozwalająca uzyskać uprawnienia do kierowania autobusami;

  • kategoria C+E oraz D+E – to kurs dedykowany dla osób posiadających prawo jazdy odpowiednio C lub D, pozwala zyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów przewidzianych odpowiednio dla kategorii C lub D wraz z przyczepą.

Dla poszczególnych kategorii ustawodawca przewidział konkretne wymagania, jakie musi spełnić kandydat, aby rozpocząć kurs. Najczęstszym kryterium jest wiek oraz w niektórych wypadkach także posiadane doświadczenie. Najwcześniej na kurs prawo jazdy mogą zapisać się osoby, które ukończyły lat 14 – kategoria AM. Najbardziej popularnym jest kurs prawo jazdy kategorii B, jednak żeby zapisać się na szkolenie trzeba mieć ukończone 18 lat (17 lat i 9 miesięcy, pod warunkiem, że rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę).

Na co zwrócić uwagę wybierając szkołę nauki jazdy?

Szkół nauki jazdy jest wiele, zanim jednak zostanie dokonany wybór, warto dokładnie zastanowić się, z oferty której szkoły skorzystać. Podejmując decyzję, trzeba pamiętać, że kurs ma nie tylko przygotować do zdania państwowego egzaminu, bo po jego ukończeniu kursant powinien być przygotowany do samodzielnego poradzenia sobie na drodze. Wiele umiejętności i obycie przychodzi z doświadczeniem, ale ze szkolenia warto wyciągnąć maksimum umiejętności.

Wiele osób szukając odpowiedniej szkoły, zwraca uwagę m.in. na lokalizację, aby wybrane OSK nie znajdowało się zbyt daleko. Owszem, jest to duże ułatwienie, jednak nie powinno być głównym kryterium. Szczególnie w dużych miastach, gdzie konkurencja i tym samym możliwości są dość duże.

Informacje na temat wybranych ośrodków znaleźć można w Internecie, ponieważ walcząc o klienta, szkoły jazdy inwestują zarówno w strony internetowe, jak i marketing. Przeglądając ofertę na https://www.oskefektlublin.pl/, poznać można dokładnie ofertę szkoły, flotę pojazdów, a także instruktorów. Najlepiej, jeśli ośrodek dysponuje takimi samochodami, na jakich zdawany będzie egzamin w Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wśród ważnych kwestii, na jakie trzeba zwrócić uwagę, wymienić należy także dostęp do placu manewrowego. Kandydaci na kierowców przed zapisem na kurs często porównują też statystyki zdawalności poszczególnych ośrodków.

Czy warto brać pod uwagę opinie dostępne w Internecie?

Wszechobecny dostęp do Internetu sprawia, że ludzie chętnie dzielą się doświadczeniami i opiniami na temat produktów czy firm. Nie inaczej wygląda sprawa w kontekście szkół nauki jazdy. Z całą pewnością warto sprawdzić, jaką reputacją cieszy się wybrany ośrodek, pamiętając jednak o dawce sceptycyzmu. Opinie odzwierciedlają subiektywną ocenę, mogą zatem dość mocno różnić się między sobą.

Dużą wartość mają też opinie uzyskane od bliższych i dalszych znajomych. Przed rozpoczęciem kursu warto zatem popytać o wybraną szkołę i polecanych instruktorów. Często zebrany odpowiednio wcześniej wywiad pozwala podjąć najlepszą decyzję.

Materiał zewnętrzny