mandat za brak przeglądu
Samochody

Mandat za brak przeglądu technicznego – Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Każdy właściciel samochodu wie, jak istotne jest dbanie o stan techniczny pojazdu. Aby spełnić ten obowiązek, konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądu technicznego. Badania te są obowiązkowe, a ich brak grozi surowymi sankcjami. Warto zatem dowiedzieć się, jakie kary możemy otrzymać za brak przeglądu technicznego w 2023 roku.

Dlaczego przegląd techniczny jest ważny?

Przegląd techniczny pojazdu to regularne badanie, które ma na celu sprawdzenie sprawności samochodu i zapewnienie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Podczas tego badania wykwalifikowani fachowcy sprawdzają, czy samochód nie stanowi zagrożenia dla kierowcy, pasażerów i innych użytkowników dróg publicznych.

W Polsce przeglądy techniczne pojazdów są obowiązkowe i dotyczą różnych rodzajów pojazdów, takich jak samochody osobowe, ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne.

Jak często należy wykonywać przegląd techniczny?

Częstotliwość przeglądów technicznych zależy od rodzaju pojazdu i jego wieku. W przypadku samochodów osobowych, pierwszy przegląd techniczny powinien być przeprowadzony przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji pojazdu. Następnie, badania powinny być wykonane przed upływem 5 lat od rejestracji, a później co roku.

W przypadku innych pojazdów, takich jak ciągniki rolnicze czy pojazdy wolnobieżne, również obowiązują określone terminy przeglądów technicznych, które należy przestrzegać.

Kara za brak przeglądu technicznego

Brak przeglądu technicznego samochodu wiąże się z pewnymi konsekwencjami prawno-finansowymi. Jeśli kierowca nie wykonuje badania technicznego w wyznaczonym terminie i zostaje zatrzymany przez organ uprawniony do kontroli, może zostać ukarany mandatem w wysokości od 1500 do 5000 zł. Ponadto, funkcjonariusze mają prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Warto jednak pamiętać, że kara finansowa i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to tylko część konsekwencji wynikających z braku przeglądu technicznego. Właściciel pojazdu musi również liczyć się z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty holowania pojazdu na najbliższą stację kontroli pojazdów.

Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Jeśli kierowca zapomni o terminie badania technicznego i zostanie mu zatrzymany dowód rejestracyjny, będzie musiał podjąć pewne kroki, aby go odzyskać. W pierwszej kolejności należy udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów i przeprowadzić badania kontrolne. Po ich wykonaniu, właściciel pojazdu otrzyma zaświadczenie, które będzie ważne przez 30 dni. W tym czasie będzie mógł poruszać się bez dowodu rejestracyjnego, ale nie uniknie formalności związanych z odzyskaniem dokumentu.

Aby odzyskać dowód rejestracyjny, konieczna będzie wizyta w urzędzie, gdzie urzędnik dokona wykreślenia z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców informacji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.

Warto jednak zaznaczyć, że procedura odzyskania dowodu rejestracyjnego może być uciążliwa, dlatego istnieją starania, aby przepisy ułatwiające ten proces weszły w życie jeszcze w tym roku.

Konsekwencje braku badań technicznych a odszkodowanie

Stan techniczny pojazdu ma duże znaczenie dla ubezpieczycieli. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC, firma ubezpieczeniowa nie może odmówić wypłaty odszkodowania z powodu braku ważnego badania technicznego. Jednak w przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych, takich jak AC, sytuacja może się zmienić.

Większość ubezpieczycieli w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wprowadza zapisy, które wyłączają ich odpowiedzialność za szkody spowodowane samochodami bez ważnych badań technicznych. Uważają oni, że pojazd bez ważnego badania technicznego jest niesprawny i może stanowić zagrożenie na drodze.

Warto jednak zauważyć, że istnieją wyjątki od tej reguły. Na przykład firma Allianz w swoich OWU wyraźnie określa, że odmowa wypłaty odszkodowania dotyczy jedynie przypadków, gdy stan techniczny pojazdu wpłynął na powstanie lub rozmiar szkody. Jeśli samochód był sprawny w momencie zdarzenia lub jego usterka nie miała wpływu na powstanie szkody, ubezpieczyciel nie może uniknąć odpowiedzialności.

W przypadku ubezpieczyciela Aviva istnieje możliwość zmniejszenia wysokości odszkodowania w przypadku, gdy stan techniczny pojazdu miał wpływ na szkodę.

Podsumowanie

Brak przeglądu technicznego samochodu to poważne naruszenie przepisów i wiąże się z surowymi konsekwencjami. Kierowcy, którzy nie wykonują badań technicznych w odpowiednim terminie, muszą liczyć się z karą finansową, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz dodatkowymi kosztami związanymi z odzyskaniem dokumentu.

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, takich jak OC, brak ważnego badania technicznego nie może stanowić podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania. Jednak w przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych, takich jak AC, istnieje ryzyko, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Dlatego też, aby uniknąć konsekwencji związanych z brakiem przeglądu technicznego, zawsze należy pamiętać o terminach i regularnie przeprowadzać badania kontrolne swojego pojazdu. Dbałość o stan techniczny samochodu nie tylko zabezpiecza nasze bezpieczeństwo na drodze, ale także zapewnia spokój i pewność w przypadku ewentualnych zdarzeń losowych.